Новости
ЭГТР және ЦДИАӨ министрлері «KAZNEDRA» ақпараттық жүйесін құру жоспарын талқылау үшін «Ұлттық геологиялық қызмет» АҚ-да бас қосты
Экология министрі С. Брекешев пен Цифрлық даму министрі Б. Мусин «KAZNEDRA» жүйесін құру жобасының егжей-тегжейін талқылады.
Мәжіліске министрлер С. Брекешев пен Б. Мусин, вице-министрлер Т. Момышев пен М. Олжабеков, Геология комитеті төрағасының орынбасарлары, сондай-ақ «ҰГҚ» АҚ басшылығы мен қызметкерлері қатысты.
Жер қойнауын пайдаланушыларға арналған бірыңғай платформаны құру үшін Экология, геология және табиғи ресурстар, Цифрлық даму, Энергетика, Индустрия және инновациялық даму министрліктері ақпараттық жүйенің міндеттерін жүзеге асыруға, сондай-ақ, жер қойнауын пайдалану бойынша барлық бизнес-процестерді қолданыстағы Ұлттық деректер банкі АҚ, GIS TRU, Жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесі секілді барлық ақпараттық жүйелерді «KAZNEDRA» платформасына біріктіру және көшіру арқылы автоматтандыруға шешім қабылдады.
«ҰГҚ» АҚ уәкілетті тұлғасы Ж.Кәрібаев ҰГҚ қызметі туралы айтып, интерактивті карта және зерделеу картасы сияқты геоақпараттық бағдарламалар арқылы геологиялық ақпаратты алудың қолданыстағы әдісін, сондай-ақ электрондық картотека арқылы геологиялық есептерді іздеу тәсілін көрсетті.
Экология министрі қазіргі уақытта жеткілікті деңгейде цифрландырылмаған бастапқы деректерді цифрландырудың қажеттілігін (маңыздылығын) атап өтті. Ал, қосымша деректердің негізгі бөлігі цифрландырылған және жер қойнауын пайдаланушылар үшін қолжетімді.
Цифрлық даму министрі қолданыстағы ақпараттық жүйелер арқылы геологиялық деректерді алу үдерісімен танысып, Экология министрлігінің интерактивті карта мен зерделеу картасын жасаудағы атқарған жұмыстарына оң баға берді.
«KAZNEDRA» геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы барлық процестер мен қызметтерді бір терезеде шоғырландыру арқылы инвесторлардың геологиялық ақпараттарға ашық қол жеткізуіне кешенді сервистік қолдау көрсететінін атап өткен жөн.
Бірыңғай платформа бір алаңда бірнеше мемлекеттік органдар мен ведомстволардың, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың қызметтерін автоматтандыруға мүмкіндік береді.
Бірінші кезеңде Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 9-тармағында көзделгендей, геологиялық ақпараттардың барлық бастапқы және қосалқы құжаттарының жүйеленген электронды көшірмелері негізінде цифрлық дерекқорды құру ұсынылады.
Екінші кезеңде кен орындарының интерактивті картасын құру, үшінші кезеңде қолданыстағы есеп жүйелерін біріктіру жоспарлануда. Ал одан кейін жер қойнауын пайдалану саласындағы барлық бизнес-процестер автоматтандырылады.
Қазіргі уақытта министрліктер жобаны жүзеге асырудың толық жоспарын әзірлеуде.
————————————————————-
Министры ЭГПР и ЦРИАП посетили АО «Национальная геологическая служба», для обсуждения плана по созданию «Kaznedra»
25 июля министр экологии С.Брекешев и министр цифрового развития Б.Мусин обсудили детали проекта по созданию «Kaznedra».
На совещании участвовали министры С.Брекешев и Б.Мусин, вице-министры Т.Момышев и М.Олжабеков, заместители председателя Комитета геологии, а также руководство и сотрудники АО «НГС».
Для создания единой платформы по недропользованию Министерствами экологии геологии и природных ресурсов, цифрового развития, энергетики, индустрии и инновационного развития, принято решение по реализации задач информационной системы, а также автоматизации всех бизнес-процессов недропользования на платформе «Kaznedra», путем объединения и миграции всех существующих информационных систем по недропользованию, таких как ИС Национальный банк данных, ГИС ТРУ, Единая государственная система управления недропользованием.
Уполномоченное лицо АО «НГС» Ж.Карибаев рассказал о деятельности НГС и продемонстрировал существующий способ получения геологической информации через геоинформационные программы, такие как интерактивная карта и карта изученности, а также поиск геологических отчетов через электронную картотеку.
Министр экологии отметил необходимость оцифрования первичных данных, которые на данный момент недостаточно оцифрованы. Основная часть вторичных данных уже были оцифрованы и доступны для недропользователей.
Министр цифрового развития ознакомился с процессом получения геологических данных через существующие информационные системы и положительно оценил проделанную работу Министерства Экологии по созданию интерактивной карты и карты изученности.
Следует отметить, что «Kaznedra» будет способствовать оказанию комплексной сервисной поддержки инвесторам путем консолидации всех процессов и услуг в едином окне.
Единая платформа позволит на одной площадке автоматизировать функции нескольких государственных органов и ведомств, а также местных исполнительных органов.
На первом этапе предлагается создать цифровую базу данных геологической информации на основе систематизированных электронных копий всех первичных и вторичных документов, реализация которой предусмотрена пунктом 9 Общенационального плана.
Вторым этапом планируется создание интерактивной карты по месторождениям, на третьем этапе интеграция существующих учетных систем. И после этого будут автоматизированы все бизнес-процессы в сфере недропользования.
В настоящее время министерствами разрабатывается детальный план по реализации проекта.

Cобытия в отрасли

Веб-портал JooMix.